مشتريان گرامي ميتوانند جهت اعلام انتقادات و پيشنهادات خود با صدای مشتری شركت ساران به شماره ۸۸۱۷۵۱۷۱-۰۲۱ يا شماره ۸۵۸۳-۰۲۱ داخلی ۷ تماس گرفته، يا از طريق پر كردن فرم روبرو و قراردادن موضوع پیام بر روی پيشنهادات و انتقادات پیام خود را ارسال كنند.

همچنین جهت ارتباط با مدير عامل می توانند علاوه بر تماس با شماره ۸۵۸۳-۰۲۱ داخلی ۵ یا از طريق پر كردن فرم روبرو و قرار دادن موضوع پیام برروی ارتباط با مدیرعامل پيام خود را به ایشان برسانند.

جهت دریافت اطلاعات مالی شرکت از اینجا میتوانید اقدام کنید.