ســــــــاران
نسیـــــــم خوش زندگی

محصولات ویژه ساختمانهای مسکونی محصولات ویژه ساختمانهای مسکونی محصولات ویژه مجموعه های صنعتی محصولات ویژه مجموعه های صنعتی محصولات ویژه مجتمع های تجاری محصولات ویژه مجتمع های تجاری
بیمارستان امام حسن مجتبی

بیمارستان امام حسن مجتبی

از برخورد پرسنل فروش و تحویل کالا و همین طور اطلاعات فنی ارائه شده رضایت کامل داریم. محصول سر موعد مقرر و با بهترین بسته‌بندی و کیفیت تحویل شد.

بیمارستان امام خمینی پیرانشهر

بیمارستان امام خمینی پیرانشهر

از بسته بندی، وضعیت ظاهری محصول و خود محصول، تحویل به موقع و نحوه برخورد واحد فروش رضایت کامل داریم.

مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرور (ایسیکو)

مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرور (ایسیکو)

سرعت پاسخگویی و نحوه برخورد کارکنان ساران به همراه تجهیزات و ابزارآلات مناسب از مهمترین نقاط قوت ساران است.

پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی

پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی

کیفیت بالای محصول دریافت شده همچنین کیفیت خدمات در دوره گارانتی و پاسخگویی مناسب مسئولان ساران در دوره گارانتی قابل تقدیر است.

بانک ملی

بانک ملی

اگرچه تحویل محصول کمی با تاخیر روبرو شد، ولی برخورد پرسنل، کیفیت بسته بندی و کیفیت خود محصولات و اطلاعات مهندسی ارائه شده تاخیر را جبران کرد.

بیمارستان مرکز قلب تهران

بیمارستان مرکز قلب تهران

از برخورد پرسنل فروش و تحویل کالا و همین طور اطلاعات فنی ارائه شده رضایت کامل داریم. محصول سر موعد مقرر و با بهترین بسته‌بندی و کیفیت تحویل شد.

داروسازی خوارزمی

داروسازی خوارزمی

برخورد پرسنل فروش و تحویل کالا و خوب بود. تحویل کالا سر موعد مقرر صورت گرفت و محصولات با بهترین بسته‌بندی و کیفیت ظاهری مناسب تحویل شدند.

بیمارستان فوق تخصصی حضرت ولیعصر (عج)

بیمارستان فوق تخصصی حضرت ولیعصر (عج)

از بسته بندی، وضعیت ظاهری محصول و خود محصول، تحویل به موقع و نحوه برخورد واحد فروش رضایت داریم.

مرکز استاندارد دفاعی ایران

مرکز استاندارد دفاعی ایران

سرعت پاسخگویی و نحوه برخورد کارکنان ساران به همراه تجهیزات و ابزارآلات مناسب، تحویل به موقع محصولات، کیفیت بالای بسته بندی و همین طور کیفیت بالای خود محصولات از نقاط قوت ساران است.

دانشگاه ازاد اسلامی- واحد یادگار امام (ره)

دانشگاه ازاد اسلامی- واحد یادگار امام (ره)

کیفیت بالای محصول دریافت شده همچنین کیفیت خدمات در دوره گارانتی و پاسخگویی مناسب مسئولان ساران در واحد فروش قابل تقدیر است.

زمزم تهران

زمزم تهران

سرعت پاسخگویی و نحوه برخورد کارکنان ساران به همراه تجهیزات و ابزارآلات مناسب از مهمترین نقاط قوت ساران است.

certificate