حضور در نمایشگاه بین المللی ساختمان(معماری و عمران),صنایع سرمایشی گرمایشی مشهد

گروه کارخانجات ساران به عنوان یکی از پیشگامان صنعت تهویه مطبوع در ایران، در ردیف بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات سرمایشی و گرمایشی خاورمیانه در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران)و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد از تاریخ 4 الی 7 تیرماه سال 1398 در سالن ابو سعید – مولوی در غرفه 16 میزبان میهمانان گرامی می باشد.

گروه کارخانجات ساران به عنوان یکی از پیشگامان صنعت تهویه مطبوع در ایران، در ردیف بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات سرمایشی و گرمایشی خاورمیانه در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران)و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد از تاریخ 4 الی 7 تیرماه سال 1398 در سالن ابو سعید – مولوی در غرفه 16 میزبان میهمانان گرامی می باشد.