فرودگاه امام خمینی

فرودگاه بین المللی امام خمینی

پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی

پتروشیمی صدف

پتروشیمی صدف

پروژه پتروشیمی صدف عسلویه. کارفرما شرکت شیمیایی صدف عسلویه.

پروژه دشت ازادگان

پروژه دشت ازادگان

پروژه دشت آزادگان (GOSP شمالی و جنوبی) با کارفرمایی شرکت آسفالت طوس انجام شد.

طرح و توسعه فاز ۱ میدان گازی پارس جنوبی

طرح و توسعه فاز ۱ میدان گازی پارس جنوبی

شرکت ساران به عنوان اولین تامین کننده دستگاه‌های تهویه مطبوع در این اولین فاز گازی پارس جنوبی حضور داشته است.

بیمارستان لقمان

بیمارستان لقمان حکیم

در پروژه بیمارستان لقمان، از برج خنک کننده و فن کویل استفاده شده است.

بیمارستان دی

بیمارستان دی

در پروژه بیمارستان دی، از چیلر تراکمی آبی ۲۵۰ تن اسمی استفاده شده است.

شرکت نصب نیرو

شرکت نصب نیرو

در پروژه‌های شرکت نصب نیرو، از پکیج یونیت، کندانسور هوایی، یونیت هیتر، فن کویل زمینی شیبدار، فن کویل سقفی بدون کابینت، فن کویل کاستی، هیتر کانالی و یونیت هیتر آبگرم معمولی استفاده شده است.

توسعه انبوه سازی پاسارگاد

توسعه انبوه سازی پاسارگاد

در پروژه توسعه انبوه سازی پاسارگاد، ازهواساز استفاده شده است.

شرکت ساختمانی و تاسیساتی سایول

شرکت ساختمانی و تاسیساتی سایول

در پروژه شرکت ساختمانی تاسیساتی سایول، از فن کویل کانالی استفاده شده است.

شرکت فن آوران پارسیان

شرکت توسعه طرحهاي صنعتي فن آوران پارسيان

در پروژه شرکت فن آوران عمران پارسیان، از یونیت هیتر معمولی آبگرم استفاده شده است.

شرکت عمران آذرستان

شرکت عمران آذرستان

در پروژه شرکت عمران آذرستان، از یونیت هیتر استفاده شده است.

شرکت گوپله

شرکت گوپله

در پروژه شرکت گوپله، از فن کویل سقفی با کابینت و فن کویل کانالی بدون کابینت استفاده شده است.

هتل نارنجستان شمال

هتل نارنجستان شمال

در پروژه هتل نارنجستان شمال، از فن کویل استفاده شده است.

مجتمع خدمات رفاهي طلائيه جنوب

مجتمع خدمات رفاهي طلائيه جنوب

در پروژه مجتمع خدمات رفاهی طلائیه جنوب، از هواساز استفاده شده است.

مجموعه تفریحی برج بهارستان نمک آبرود

مجموعه تفریحی برج بهارستان نمک آبرود

در پروژه مجموعه تفریحی برج بهارستان نمک آبرود، از فن کویل استفاده شده است.

مجموعه باغ فین کاشان

مجموعه باغ فین کاشان

در پروژه مجموعه باغ فین کاشان، ازچیلر و هواساز استفاده شده است.

مجتمع ورزشی شهید شیرودی

مجتمع ورزشی شهید شیرودی

در پروژه مجتمع ورزشی شهید شیرودی، ازچیلر و هواساز استفاده شده است.

گروه هتل‌های هما

گروه هتل‌های هما

پروژه گروه هتل‌های هما

هتل شهر

هتل شهر

در پروژه هتل شهر، ازفن کویل سقفی بدون کابینت استفاده شده است.

هتل استقلال تهران

هتل استقلال تهران

در پروژه هتل استقلال تهران، از چیلر، کندانسور و فن کویل استفاده شده است.

تعاونی مسکن دانشگاه تهران

تعاونی مسکن دانشگاه تهران

پروژه تعاونی مسکن دانشگاه تهران

فرودگاه مشهد

فرودگاه مشهد

در پروژه فرودگاه مشهد، از هواساز و فن کویل استفاده شده است.

فرودگاه شیراز

فرودگاه بین المللی شیراز

پروژه فرودگاه شیراز

فرودگاه اصفهان

فرودگاه بین المللی اصفهان

در پروژه فرودگاه اصفهان، از چیلر و برج خنک کننده گالوانیزه استفاده شده است.

فرودگاه مهرآباد

فرودگاه بین المللی مهرآباد

پروژه فرودگاه امام خمینی که از فن کویل در آن استفاده شده است.

مجتمع تفریحی و فرهنگی قوه قضائیه

مجتمع تفریحی و فرهنگی قوه قضائیه

در پروژه مجمتع تفریحی و فرهنگی قوه قضائیه، از یونیت هیتر استفاده شده است.

ديپلمات كيش

هتل دیپلمات کیش

در پروژه دیپلمات کیش، از هواساز و اگزاست فن استفاده شده است.

مجموعه ورزشی نیروی دریایی

مجموعه ورزشی نیروی دریایی

در پروژه مجموعه ورزشی نیروی دریایی، از هواساز استفاده شده است.

هتل مهدسا کیش

هتل مهدسا کیش

در پروژه هتل مهدسا کیش، از هواساز و اگزاست فن استفاده شده است.

مجمتع مسکونی آبشار (چیتگر)

مجمتع مسکونی آبشار (چیتگر)

در پروژه مجتمع مسکونی آبشار (چیتگر)، از هواساز استفاده شده است.

تعاونی مسکن كاركنان دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله

تعاونی مسکن كاركنان دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله

در پروژه تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، از فن کویل سقفی بدون کابینت استفاده شده است.

فرودگاه عسلويه

فرودگاه عسلویه

در پروژه فرودگاه عسلویه، از پکیج یونیت استفاده شده است.

موسسه سرم سازي رازي

در پروژه موسسه سرم سازی رازی، از پکیج یونیت و کندانسور هوایی استفاده شده است.

بيمارستان دكتر چمران

بیمارستان چمران

در پروژه بیمارستان دکتر چمران، از هواساز استفاده شده است.

شركت مهندسي ساخت ميلاد

شرکت مهندسی ساخت میلاد

در پروژه شرکت مهندسی ساخت میلاد، از پکیج یونیت و کندانسور هوایی استفاده شده است.

تعاوني مسكن سپاه

تعاونی مسکن سپاه

در پروژه تعاونی مسکن سپاه، از چیلر تراکمی آبی ۲۲۰ تن استفاده شده است.

تعاونی مسکن بتاجا

تعاونی مسکن بتاجا

در پروژه تعاونی مسکن بتاجا، از هواساز استفاده شده است.

بانک مرکزی

بانک مرکزی

در پروژه بانک مرکزی، از برج، هواساز و پکیج استفاده شده است.

یانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران

در پروژه بانک رفاه کارگران، از چیلر و کندانسور استفاده شده است.

بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد

در پروژه بانک پاسارگاد، ازفن کویل استفاده شده است.

بانک قوامین

بانک قوامین

در پروژه بانک قوامین (زنجان)، از فن کویل زمینی شیبدار استفاده شده است.

بانک تجارت

بانک تجارت

در پروژه بانک تجارت، از هواساز استفاده شده است.

فاز ۱۷ و ۱۸ میدان گاز پارس جنوبی

پروژه فازهای ۱۷ و ۱۸ میدان گاز پارس جنوبی

پروژه فازهای ۱۷ و ۱۸ میدان گاز پارس جنوبی

فاز ۶، ۷ و ۸ میدان گاز پارس جنوبی

پروژه فازهای ۶، ۷ و ۸ میدان گاز پارس جنوبی

پروژه فازهای ۶، ۷ و ۸ میدان گاز پارس جنوبی

بیمارستان میلاد اصفهان

بیمارستان میلاد اصفهان

در پروژه بیمارستان میلاد اصفهان از فن کویل سقفی، فن کویل کاستی چهارطرفه، فن کویل کاستی یک طرف و فن کویل دکوراتیو استفاده شده است.

مرکز قلب تهران

مرکز قلب تهران

در پروژه مرکز قلب تهران، از فن کویل دکوراتیو استفاده شده است.

بانک ملی (شعب جنوب تهران)

بانک ملی (شعبه جنوب تهران)

در پروژه بانک ملی (شعب جنوب تهران)، ازفن کویل زمینی استفاده شده است.

بانک ملت

بانک ملت

در پروژه بانک ملت، ازچیلر آبی ۶۰ تن استفاده شده است.

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

در پروژه بانک کشاورزی (مدیریت استان کردستان)، از فن کویل زمینی استفاده شده است.

بانک سپه

بانک سپه

در پروژه بانک سپه، از فن کویل زمینی استفاده شده است.

بانک پارسیان

بانک پارسیان

در پروژه بانک پارسیان، از فن کویل سقفی بدون کابینت استفاده شده است.

بانک صادرات

بانک صادرات ایران

در پروژه بانک صادرات (برج سپهر)، از فن کویل سقفی بدون کابینت نیم تنه برای ساختمان مرکزی استفاده شده است.

پروژه فازهای ۱۷ و ۱۸ میدان گاز پارس جنوبی

پروژه فازهای ۱۷ و ۱۸ میدان گاز پارس جنوبی

پروژه فازهای ۱۷ و ۱۸ میدان گاز پارس جنوبی