قیمت‌های ذکر شده در این صفحه متغیر بوده و گروه کارخانجات ساران هیچ مسئولیتی در قبال آن‌ها ندارد. لطفا برای اطلاعات از آخرین تغییر با واحد فروش تماس بگیرید


کد تصویر شرح قیمت
srus-200 srus-200 یونیت هیتر با بخار مارک ساران ۴۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال
srus-125 srus-125 یونیت هیتر با بخار مارک ساران ۴۴،۳۰۰،۰۰۰ ریال
srus-25 srus-25 یونیت هیتر با بخار مارک ساران ۳۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال
sruh-200 sruh-200 یونیت هیتر با آب گرم مارک ساران ۲۸،۴۰۰،۰۰۰ ریال
sruh-125 sruh-125 یونیت هیتر با آب گرم مارک ساران ۲۴،۲۰۰،۰۰۰ ریال
sruh-25 sruh-25 یونیت هیتر با آب گرم مارک ساران ۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال
srfctexq-250 srfctexq-250 برج فایبرگلاس مکعبی مارک ساران ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
srfctexq-200 srfctexq-200 برج فایبرگلاس مکعبی مارک ساران ۴۹۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال
srfctexq-150 srfctexq-150 برج فایبرگلاس مکعبی مارک ساران ۳۸۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
srfct-125 srfct-125 برج فایبرگلاس ۱۲۵ تن مارک ساران ۲۶۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال
srfct-90 srfct-90 برج فایبرگلاس ۹۰ تن مارک ساران ۲۲۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال
srfct-60 srfct-60 برج فایبرگلاس ۶۰ تن مارک ساران ۱۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال
SRDF-2000 SRDF-2000 فن کویل کانالی باکابینت مدل ۲۰۰۰ مارک ساران ۶۸،۷۰۰،۰۰۰ ریال
SRDF-1800 SRDF-1800 فن کویل کانالی باکابینت مدل ۱۸۰۰ مارک ساران ۶۷،۷۰۰،۰۰۰ ریال
SRDF-1600 SRDF-1600 فن کویل کانالی باکابینت مدل ۱۶۰۰ مارک ساران ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
SRDF-1400 SRDF-1400 فن کویل کانالی باکابینت مدل ۱۴۰۰ مارک ساران ۴۶،۲۰۰،۰۰۰ ریال
SRDF-1200 SRDF-1200 فن کویل کانالی باکابینت مدل ۱۲۰۰ مارک ساران ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
SRDF-1000 SRDF-1000 فن کویل کانالی باکابینت مدل ۱۰۰۰ مارک ساران ۳۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال
SRDF-800 SRDF-800 فن کویل کانالی باکابینت مدل ۸۰۰ مارک ساران ۳۲،۶۰۰،۰۰۰ ریال
SRDF-600 SRDF-600 فن کویل کانالی باکابینت مدل ۶۰۰ مارک ساران ۳۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
SRFCHE-800 SRFCHE-800 فن کویل سقفی بدون کابینت ۸۰۰ مارک ساران ۲۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال
SRFCHE-600 SRFCHE-600 فن کویل سقفی بدون کابینت ۶۰۰ مارک ساران ۱۷،۰۲۳،۰۰۰ ریال
SRFCHE-400 SRFCHE-400 فن کویل سقفی بدون کابینت ۴۰۰ مارک ساران ۱۶،۲۶۸،۰۰۰ ریال
SRFCHE-300 SRFCHE-300 فن کویل سقفی بدون کابینت ۳۰۰ مارک ساران ۱۳،۸۵۰،۰۰۰ ریال
SRFCHE-200 SRFCHE-200 فن کویل سقفی بدون کابینت ۲۰۰ مارک ساران ۱۲،۷۷۵،۰۰۰ ریال
SRFCTE-1200 SRFCTE-1200 فن کویل زمینی بالازن ۱۲۰۰ مارک ساران ۳۱،۰۱۵،۰۰۰ ریال
SRFCTE-1000 SRFCTE-1000 فن کویل زمینی بالازن ۱۰۰۰ مارک ساران ۳۱،۰۱۵،۰۰۰ ریال
SRFCTE-800 SRFCTE-800 فن کویل زمینی بالازن ۸۰۰ مارک ساران ۲۴،۴۱۸،۰۰۰ ریال
SRFCTE-600 SRFCTE-600 فن کویل زمینی بالازن ۶۰۰ مارک ساران ۲۱،۳۳۷،۰۰۰ ریال
SRFCTE-400 SRFCTE-400 فن کویل زمینی بالازن ۴۰۰ مارک ساران ۲۰،۱۲۴،۰۰۰ ریال
SRFCTE-300 SRFCTE-300 فن کویل زمینی بالازن ۳۰۰ مارک ساران ۱۶،۸۹۹،۰۰۰ ریال
SRFCTE-200 SRFCTE-200 فن کویل زمینی بالازن ۲۰۰ مارک ساران ۱۴،۸۲۰،۰۰۰ ریال