مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و اله

مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و اله

   عید سعید مبعث، آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، مبارک باد . . .